Produkter
Your Cart

Opphavsrett © SpyGadgets.no

Alle rettigheter er beskyttet på grunnlag av åndsverkloven. PROTECH MONITORING AS som eier nettbutikken SpyGadgets.no har enerett på enhver materialer som ble laget av SpyGadgets.no og publisert på nettstedet. Opphavsretten vår inkluderer disse materialene:

  • Tekstene til enkle produkter, produktkategorier og blogginnlegg.
  • Egne produktbilder som er fremstilt av SpyGadgets.no.
  • Video produktpresentasjonene som ligger på vår YouTube kanal.
  • Vår podcaster på Soundcloud.
  • Norske bruksanvisninger som er skrevet og fremstilt av SpyGadgets.no.

Det er ikke tillatt og distribuere brukermanualene som skrevet av SpyGadgets.no. De fleste våre brukermanualer er tilgengelige på SpyGadgets.no sine produktnettsider. Våre brukermanualer skal hjelpe våre kunder ved bruk av produktene som er kjøp hos oss. De fleste våre videoer ligger på YouTube kanal. Det er ikke tillatt å laste ned våre videoer, og publisere under andre YouTube kanaler. Det er ikke heler tillatt å bruke noen deler av våre videoer. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere og publisere av de ovennevnt materialene som ligger på nettsidene til spygadgets.no. Brudd på opphavsretten er straffesanksjonert, jf. åndsverksloven § 54.