Opphavsrett © SpyGadgets.no

Alle rettigheter er beskyttet på grunnlag av åndsverkloven. ESHAGHI E-COMMERCE som eier nettbutikken SpyGadgets.no har enerett på enhver materialer som ble laget av SpyGadgets.no og publisert på nettstedet. Opphavsretten vår inkluderer disse materialene:

  • Tekstene til enkle produkter, produktkategorier og blogginnlegg.
  • Egne produktbilder som er fremstilt av SpyGadgets.no.
  • Video produktpresentasjonene som ligger på vår YouTube kanal.
  • Vår podcaster på Soundcloud.
  • Norske bruksanvisninger som er skrevet og fremstilt av SpyGadgets.no.        

Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere og publisere av de ovennevnt materialene som fins på spygadgets.no. Brudd på opphavsretten er straffesanksjonert, jf. åndsverksloven § 54.