Produkter
Your Cart

Kjøpsbetingelser og vilkår

Firma

 • SpyGadgets.no levert av PROTECH MONITORING AS, organisasjonsnummer 920 918 514 MVA. Postadresse: Postboks 206, 4358 Klepp.

Partene

 • Selger er: SpyGadgets.no. Den blir i det følgende benevnt vi, oss eller vår.
 • Kjøper er den person som foretar bestillingen. Den blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Priser

 • Alle priser er i norske kroner. I handlekurven ser du totalprisen inkludert merverdiavgift og frakt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, kan dette endres uten unntak, dersom du blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt & Levering

 • Når du legger inn en bestilling, kan du motta varen enten ved ditt nærmeste hentested eller levert rett til døren, avhengig av transportøren du velger ved utsjekk. Vi tilbyr levering gjennom PostNord og DHL Express. Om du går for PostNord, vil bestillingen sendes til et nærliggende hentested, og du vil få en SMS og e-post når pakken er klar til avhenting. Velger du DHL Express, kommer pakken rett hjem til deg. Husk at for sendinger med PostNord må du hente pakken innen 7 dager fra dagen når du mottar hentemelding.
 • Når bestillingen er bekreftet, vil produktene klargjøres for utsending. Utsendingstiden er vanligvis på 1-2 arbeidsdager, men kan variere avhengig av ordrevolum. Den valgte transportøren ved utsjekking vil stå for levering. PostNord estimerer en leveringstid på 2-5 arbeidsdager til utvalgte hentesteder i de fleste deler av Norge. For de som velger DHL Express, forventes en levering direkte til oppgitt adresse innen 1-2 dager.
  1. Se Frakt & Retur for ytterlige informasjoner.

  Ordrebekreftelse

  • Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Du skal kontrollere at ordrebekreftelsen inneholder korrekt utleveringsadresse, og stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må bu ta kontakt med oss så snarest.

  Betaling

  • Vi tilbyr betalingsmulighet via kortbetaling(Visa, MasterCard, Maestro), Vipps og faktura.
  • Ved betaling via kortbetaling eller Vipps blir betalingskort belastet umiddelbart ved kjøp.
  • Ved betaling via faktura vil du få faktura fra faktureringstjenesten Walley. Faktura må betales direkte til Walley innen 14 dager. Dersom du har spørsmål angående faktura, må du ta kontakt direkte med Walley.

  Risikoen for varen

  • Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

  Reklamasjon

  • Reklamasjonsretten løper i 2 år fra tidspunktet du overtok varen.
  • Etter at du har mottatt varen, må du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om at varen er blitt skadet under transporten, eller om varen ellers har feil eller mangler. Dersom du kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre, må du melde dette til oss snarest slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke lengre enn to måneder fra tidspunktet mangelen ble oppdaget. Du mister din rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom du ikke gir oss melding innen rimelig tid etter at oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
  • Du må sende varen tilbake til oss for at vi kan sjekke varen. Vi forbeholder oss retten til å fakturere deg for testgebyr og fraktkostnaden, hvis varen blir funnet i orden etter feilbeskrivelsen som er meldt.
  • Dersom reklamasjonen er godkjent, erstatter vi den defekte varen med en ny vare uten noen kostnad. Hvis vi ikke kan erstatte varen, vil vi refundere den hele kjøpesummen. 
  • Kjøpet kan ikke heves, dersom vi kan erstatte den defekte varen med ny vare av den samme modellen.
  • Reklamasjonsretten dekker ikke når defekter, skader eller slitasje oppstår på grunn av feil bruk eller normal slitasje. Det regnes i utgangspunktet en mangel hvis feilen eller det som har oppstått ikke skyldes på normal slitasje eller skade du selv har påført varen.
  • Dersom du på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med oss, vil du selv dekke kostnadene relatert til utbedringen.
  • Reklamerer du på en vare som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder vi oss retten til å kreve betaling for kostnadene påløpt ved sending og undersøkelse av varen.
  • Du kan ikke reklamere på varen, dersom du har selv påført skade på varen ifølge av feilaktig bruk.
  • Dersom du selv foretar reparasjon på varen med egen hånd, bortfaller reklamasjonsrett.

  Forbehold

  • Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel.
  • Vi tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått.
  • Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor vi ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte.
  • Vi forbeholder oss retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel.
  • Vi forbeholder oss retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel.

  Våre rettigheter ved mislighold fra deg

  • Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentet varer.
  • Vi kan heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt.
  • Vi kan også heve kjøpet dersom du har gitt utilstrekkelig leveringsadresse.
  • Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
  • Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.
  • Gebyr ved uavhentet postoppkrav: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer som er sendt via postoppkrav, kan vi belaste deg for et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Dette er for å dekke kostnadene våre på behandling av bestilling og frakt.
  • Hvis pakker returneres til oss pga. ukjent eller utilstrekkelig mottakeradresse, vil du bli belastet for retur-behandling på Kr 100,- og fraktkostnadene på tur og retur .
  • Du har ansvar for å hente ut din pakke på ditt hentested (Postkontor / Post-i-Butikk) innen hentefristen. Dersom du ikke gjør det, blir pakken din returnert av transportøren til oss. I dette tilfellet vil du bli belastet for et gebyr på Kr 300,- for å dekke våre kostnader knyttet til frakt(tur/retur), emballasje og behandling.

  Bruk av produkter og tjenester

  • Produktbeskrivelsene inneholder ikke informasjoner om lovlige bruksområder. Metodene som er beskrevet på produktene informerer om generelle muligheter som teknologien gir til brukeren. Du som kunde har selv ansvar til å informere deg om de lovlige bruksområdene, og bruke våre produkter og tjenester innen disse lovlige bruksområdene. Vi påtar oss ikke noen ansvar for enhver tap eller skade ifølge av ulovlig bruk av produkter. Det er ditt ansvar å bruke våre produkter og tjenester innen lovlige bruksområder.
  • SpyGadgets.no eller andre tilknyttede firmaer skal aldri og kan aldri holdes ansvarlig, verken økonomisk eller på andre måter, for forhold som skyldes bruk av solgte varer, feil bruk av solgte varer eller feil på solgte varer.
  • Du er ansvarlig for å følge lov ved bruk av produkter og tjenester kjøpt av oss.

  Bytte

  • Bytte-fristen er 14 dager etter varen er utlevert til deg. Varen samt aller deler og den originale vare-emballasjen må sendes i retur innen bytte-fristen i skadefri tilstand.
  • For å kunne bytte må varen og alle tilbehør være uåpnet og ubrukt. Vi forbeholder oss retten til å avvise bytte, dersom varen har vært i bruk, skadet, eller noen deler, produktemballasjen mangler ved retur.
  • Du betaler selv for transportkostnaden på retur og frakt. Du står selv for transportrisikoen for retur. Varen skal sendes i retur med sporingsnummer slik at du kan dokumentere din retur.
  • Dersom prisen til den nye varen er høyere enn prisen til varen som du kjøpte, fakturerer vi deg mellomlegget og frakt.
  • Dersom prisen til den nye varen er lavere enn prisen til varen som du kjøpte, krediterer vi mellomlegget.
  • Dersom du ønsker å bytte, må du melde dette via vårt kontaktskjema.

  Angrerett

  • Du har angrerett inne 14 dager fra dagen du mottar varene. Skulle du angre et kjøp, må du kontakte oss og fyll ut angrerettskjemaet som ble sendt i vedlegg på epost ved ordrebekreftelsen. Ellers du kan laste ned angrerettskjemaet. Du må returnere varene sammen med det utfylte skjemaet i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene. Varen skal sendes i retur med sporingsnummer slik at du kan dokumentere din retur. Returadressen er: Protech Monitoring AS, Postboks 206, 4358 Kleppe.
  • Vær oppmerksom på at du må melde dette via vårt kontaktskjema før du sender varen i retur.
  • Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnaden. Du står selv for transportrisikoen. Varen skal sendes i retur med sporingsnummer slik at du kan dokumentere din retur. Når vi har fått varen tilbake samt sine originale vare-emballasje i skadefri tilstand, krediterer vi den hele kjøpesummen innen 15 dager. Betingelsen for refusjon er at varen ikke har vært i bruk og i skadefri tilstand slik at den kan selges som ny. Du plikter å returnere varen samt all tilbehør og emballasjer. Hvis du ikke returnerer tilbehør eller den originale produktemballasjen, forbeholder vi oss retten til å avvise retur.
  • Du betaler selv for returkostnaden. Vi henter ikke ut returpost som er sendt i oppkrav.
  • Hvis varen returneres utover angrerettsfristen på 14 dager, forbeholder vi oss retten til å avvise retur.
  • Vær oppmerksom på at vi ikke krediterer kjøpesummen, dersom varen eller en av sine tilbehør/deler blir returnert i skadet tilstand.
  • Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder minnekort, CDer, DVDer) eller programvarer hvor forseglingen er brutt.
  • Du kan ikke angre på kjøp av programvarer som er sendt til deg på e-post.

  Cookies

  • Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et kjøp.

  Copyright

  • Alt innhold på disse nettsidene er eiendom av Protech Monitoring AS som eier SpyGadgets.no, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Protech Monitoring AS.

  Personvernerklæring

  • Vi setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte av oss som behandlingsansvarlig. Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Du kan gå til de fleste Web-sidene våre uten å gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner.
  • Cookies (informasjonskapsler): På SpyGadgets.no anvender vi cookies til å forbedre brukervennligheten på nettstedet. Cookies identifiserer nettlesere (besøkende) som unike, men nettleserne forblir hele tiden anonyme. Vi bruker informasjonen vi får fra cookies til statistiske formål: Ved hjelp av informasjonskapslene holder vi telling på hvor mange besøkende vi har på nettstedet, hvilke sider som får flest besøk, etc. Cookies kan også brukes for å tilby mer relevant annonseinformasjon.
  • Vi bruker de personlige opplysningene til følgende formål:
   1. For å levere bestilte produkter og tjenester til deg.
   2. For å sende nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon.
  • Når du handler hos oss, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke dele, selge eller overføre dine personopplysninger til tredjeparter. Dine data vil kun deles, dersom vi er rettslig forpliktet. 
  • Hvis du registrerer en brukerkonto på nettstedet vårt, velger du om at du ønsker å motta nyhetsbrev, ellers du kan melde deg på nyhetsbrev gjennom nyhetsbrevs skjemaet. Vi sender noen nyhetsbrev i måned kun på epost, som inneholder spesialtilbud og annen relevante informasjoner om produkter. Du kan avslutte nyhetsbrev ved å trykke på Avslutte nyhetsbrev lenken nederst på nyhetsbrev.
  • Du har full kontroll og tilgang til dine opplysninger som du har lagt inn ved opprettelse av brukerkontoen din. Du kan endre enhver tid ved å logge deg inn på brukerkontoen din.
  • Hvis du legger inn bestilling uten å opprette kundekonto, får du ikke mulighet til å endre på opplysninger som du har lagt inn ved bestilling. Dersom du ønsker å endre opplysninger, må du ta kontakt med oss.
  • Vi lagrer kjøpshistorikk i 10 år for å ta vare på kunders rettigheter vedrørende garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven og Spygadgets.no sine kjøpsbetingelser.
  • Du kan be oss å slette dine personopplysninger forutsatt at vi ikke er forpliktet til oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgiving eller andre forpliktelser vi har. 
  • Vi samarbeider med PostNord og DHL for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at vare skal kunne leveres til deg. Opplysningen som deles med transportørene er navn, adresse, epost og telefonnummer. Forsendelser vil ha pakkesporingsnummer, som viser status på utlevering. Pakkesporing informasjon oppbevares som lenge den er gyldig hos transportørene.