Kjøpsbetingelser og vilkår

Partene

 • Selger er: ESHAGHI E-COMMERCE. Den blir i det følgende benevnt vi, oss eller vår.
 • Kjøper er den person som foretar bestillingen. Den blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Priser

 • Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, kan dette endres uten unntak, dersom du blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ordrebekreftelse

 • Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør bu ta kontakt med oss så snart som mulig.

Betaling 

 • Betaling skjer med kortbetaling(Visa, mastercard), Vipps og PayPal. På din kontoutskrift fremgår bestillingen din som betaling til "ESHAGHI E-COMMERCE".

Risikoen for varen

 • Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Reklamasjon

 • Etter at du har mottatt produktene, må du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom du kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre, må du melde dette til oss slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Du mister din rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom du ikke gir oss melding innen rimelig tid etter at oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
 • Vi har anledning til å foreta opptil to utbedringforsøk på samme mangel. Skulle det være sånn at vi ikke kan erstatte varene, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 15 dager på utbetalingskortet som du benyttet ved betaling. Betingelse for tilbakebetaling av kjøpesumme er at vare blir returnert med alle deler og original emballasje. Dersom du returnerer ikke noen del(er) som fjernkontroll, kabel, lader, osv. som tilhører til produkt, vil vi refundere 50% av kjøpesummen. 
 • Dersom du på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med oss, vil du selv dekke kostnadene relatert til utbedringen.
 • Reklamerer du på et produkt som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder oss seg retten til å kreve betaling for de faktiske kostnadene påløpt ved sending, håndtering og/eller undersøkelser av produktet.
 • Du kan ikke reklamere eller krever refusjon på varen, dersom du har selv påført skade på varene ifølge av feil bruk/håndtering.
 • Produktene vi selger er ikke ment å vare vesentlig mer en 2 år, så reklamasjon og garanti tiden er 2 år.
 • Dersom du selv foretar reparasjon på vare med egen hånd, bortfaller reklamasjon og garanti. Så du kan ikke reklamere på vare som du har foretatt reparasjon på egen hånd.    

Forbehold

 • Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel.
 • Vi tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått.
 • Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor vi ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel.
 • Vi forbeholder oss retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Våre rettigheter ved mislighold fra deg

 • Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentet varer.
 • Vi kan heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt.
 • Vi kan også heve kjøpet dersom du har gitt utilstrekkelig leveringsadresse.
 • Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
 • Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.
 • Gebyr ved uavhentet ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer som er sendt via postoppkrav, kan vi belaste deg med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Dette er for å dekke kostnadene våre på behandling av bestilling og frakt.
 • Hvis pakker returneres til oss pga. ukjent eller utilstrekkelig mottakeradresse, trekker vi 200,- kr. + frakt tur/retur fra kjøpesummen, og refunderer resten innen 15 dager på utbetalingskortet som du benyttet ved betaling. Dette er for å dekke kostnadene våre på behandling av bestilling og frakt.
 • Du har to ukers frist til å hente pakken din på ditt nærmeste utleveringssted. Gjør du ikke det vil den bli returnert tilbake til oss. I dette tilfellet trekker vi 200,- kr. + frakt tur/retur fra kjøpesummen, og refunderer resten innen 15 dager på utbetalingskortet som du benyttet ved betaling. Dette er for å dekke kostnadene våre på behandling av bestilling og frakt.

Ansvarsfraskrivelse

 • Vi selger våre produkter og tjenester med ansvarsfraskrivelse om du bruker varene og tjenestene innen lovlige bruksområder. Du har selv ansvar til å informere deg om de lovlige bruksområdene, og å bruke produktene og tjenstene innen disse lovlige bruksområdene. Vi fraskriver oss ansvar for enhver tap eller skade ifølge av ulovlig bruk.
 • SpyGadgets eller andre tilknyttede firmaer skal aldri og kan aldri holdes ansvarlig, verken økonomisk eller på andre måter, for forhold som skyldes bruk av solgte varer, feil bruk av solgte varer eller feil på solgte varer.

Angrerett

 • Du har angrerett inne 14 dager fra dagen du mottar varene. Skulle du angre et kjøp, meld dette til oss ved å bruke kontaktskjemaet og fyll ut angrerett-skjemaet. Send varen sammen med det utfylte skjemaet tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene. Du finner adressen vår i "kontakt oss".
 • Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Når vi har fått tilbake varen(e) samt sine originale emballasje(r) i skadefri tilstand, trekker vi et behandlingsgebyr på kr 100,- fra kjøpesummen, og refunderer resten innen 15 dager på utbetalingskortet som du benyttet ved betaling. Betingelsen for refusjon er at varen ikke har vært i bruk og i skadefri tilstand slik at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved. Du plikter å returnere varen samt all tilbehør og emballasje hvis du angrer eller reklamerer på kjøpet. Hvis du ikke returnerer alle tilbehør eller emballasje, så tilbakebetales 50% av kjøpesummen for produktet. Vi gjør oppmerksom på at du betaler selv for alle returkostnadene, dersom du bruker din angrerett og returnerer varene. Vi henter ikke ut returpost som er sendt uten betalt porto.
 • Hvis du angrer på kjøpet, og returnerer vare etter angrefristen på 14 dager, tilbakebetales 50% av kjøpesummen som du betalte ved bestilling.
 • Betingelse av refundering uansett innen eller utover angrefrist, er det at vare samt tilbehør og originale emballasje(r) er returnert  i skadefri tilstand.
 • Vare som blir påført en skade av kunde, kan ikke returneres. Ingen refusjon på varer som er påført skade av kunde.
 • Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder minnekort, CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Cookies

 • Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et kjøp.

Copyright

 • Alt innhold på disse nettsidene er SpyGadgets, datterselskap av SpyGadgets eller underleverandør av nevntes eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra SpyGadgets.