Denne artikkelen gir deg inngående og detaljerte informasjoner om GPS tracker og teknologien rundt GPS sporing for å sikre at du har all den informasjonen du trenger for å velge sporingsenhet som passer til deg og ditt behov og bruke den på den mest effektive måten.

Hva er GPS og hvordan fungerer det?

Global Positioning System (GPS) er et navigasjonssystem som bruker satellitter og mottakere med algoritmer for å bestemme steds-, hastighets- og tidsdata. Systemet består av omtrent 30 satellitter som går i bane rundt jorden. GPS fungerer gjennom en teknikk som kalles trilaterering. Trilateration brukes til å beregne koordinater i sanntid i alle tre dimensjoner (brede, lengde og høyde). Satellitter som går i bane rundt jorden sender signaler som skal leses og tolkes av en GPS enhet plassert på eller nær jordoverflaten. For å beregne lokasjon må en GPS enhet kunne lese signaler fra minst fire satellitter. Hver satellitt i nettverket sirkler rundt jorden to ganger om dagen, og hver satellitt sender et unikt signal. Til enhver tid kan et GPS utstyr lese signalene fra seks eller flere satellitter.

GPS system

Hvordan fungerer en GPS Tracker?

En GPS-sporingsenhet fungerer ved å motta signaler fra GPS-satellittene som befinner seg i bane rundt jorden. Enheten bruker disse signalene til å fastslå sin nøyaktig posisjon og deretter formidle denne informasjonen til en bruker via internett eller en mobilapp. Noen GPS-sporingsenheter er også utstyrt med bevegelsessensorer og kan sende varsler hvis enheten beveger seg utenfor et bestemt område. GPS-sporingsenheter kan brukes til mange formål for eksempel å spore biler, lastebiler, båter, fly eller for å holde styr på dyr eller eiendeler.

En GPS sporingsbrikke fungerer enten via SIM-kort, eller lagrer GPS sporingsdata til sitt internt minne. For sporing av et kjøretøy kan man en batteridrevet sporingsbrikke eller tilkoblet på permanent strøm (tilkobling på kjøretøys batteri, eller via billader). Alle typer av enheter til sporing av person har ladbare internte batterier. En aktiv GPS tracker samler inn informasjoner og overfører deretter til en ekstern server hvor en spesial programvare gjør mulig til å aggregere og analysere sporingsdata.

Historisk sporingsdata: De fleste aktive GPS trackere er forbundet til sporingstjenester i form av apper og nettportaler. Man kan sjekke lokasjon i sanntid og hente rutehistorikk ved å logge inn på app eller nettportal. Når man bruker en app eller nettportal, kan man følge med direkte på smarttelefonen eller nettbrettet. Sporingsdata blir lagret i nettportalen samtidig som man får tilgang til sanntidsdata.

Varsel på SMS: Man trenger ikke å følge med hele tiden. De fleste modeller kan programmeres til å sende SMS melding når vedkommende beveger seg utenfor et gitt område, eller kjører over en gitt fartsgrense.

Hva brukes GPS tracker til?

GPS trackere er nyttige utstyr for både private personer, bedrifter og organisasjoner i mange forskjellige bransjer. Man bruker GPS teknologien i luft-, sjøfart og flåtestyring til daglig. GPS fungerer til enhver tid og i nesten alle værforhold. Det er 2 hovedbruksområder for GPS:

 • Navigasjon: hjelper å Komme fra ett sted til et annet. Dette brukes ofte i luft-, sjøfart.
 • Sporing: Overvåking av eiendeler som kjøretøy eller utstyr, eller bevegelse av personer.

Vi behandler bruksområdet som handler om sporing i denne artikkelen. GPS teknologien har blitt nesten allestedsnærværende i det moderne livet. De fleste av oss bruker det hver dag uten å tenke på det. GPS merking brukes til å lokalisere og loggføre geografiske posisjoner til personer eller gjenstander som kjøretøy eller utstyr. Bruksområder inkluderer fra overvåking av selskapets utstyr eller personlige verdisaker til sporing av personer eller kjøretøy. Sporingsbrikker kommer i forskjellige størrelser og stiler. GPS-sporingsenheter kan brukes til mange formål, noen av de vanligste inkluderer:

 • Bil- og lastebilsporing: GPS-sporingsenheter kan brukes til å spore bevegelsene til biler og lastebiler, noe som gir eieren eller flåtestyringen mulighet til å se hvor kjøretøyene befinner seg, hvor fort de kjører, og hvor mye drivstoff de bruker.
 • Personlig sikkerhet: GPS-sporingsenheter kan brukes til å holde øye med barn, eldre eller personer med demens. Dette gir foreldre eller omsorgspersoner mulighet til å se hvor vedkommende befinner seg til enhver tid.
 • Dyre- og eiendomssporing: GPS-sporingsenheter kan brukes til å spore dyr, som hunder eller katte, eller for å beskytte verdifulle eiendeler som båter eller maskiner.
 • Outdoor aktiviteter: GPS-sporingsenheter kan brukes av friluftsfolk, som fotturister eller syklister, for å spore deres ruter og posisjoner under turen.
 • Logistikk og levering: GPS-sporingsenheter kan brukes til å spore forsendelser og sørge for at de kommer frem til riktig destinasjon til rett tid.

GPS sporing krever en sporingsbrikke plassert i et kjøretøy, festet på et utstyr eller båret av en person. Sporingsenhet samler inn og loggfører informasjoner om lokasjoner til enhver tid. Informasjoner sendes til en ekstern server eller lagres til enhets minne avhengig hva slags type av enhet brukes. Når man bruker en passende programvare, kan man se rutehistorikk og flere andre informasjoner som hastighet, tidspunkt. Sånne formasjoner kan brukes til å få oversikt over bevegelser. GPS sender kan også brukes for å skaffe elektronisk kjørebok. De fleste bedrifter innen transport er pålagt å føre det. GPS Tracker kommer nemlig i mange former og noen er svært små, slik at de er veldig vanskelig å få øye på. Sporing spiller en viktig rolle i alle typer bruksområder. Her er noen av bruksområdene GPS sporing brukes til:

Søk og redning: GPS sporing brukes i søk og redningsaksjoner. Det hjelper redningsteam med å holde oversikt over hvor de skal søke ved hjelp av GPS data fra vedkommende mobiltelefon.

Sporing av kjøretøy: Virksomheter i transportbransjen har ofte flåtestyring. De bruker GPS tracker bil for å overvåke kjøretøyene. Ved å installere GPS sporingsbrikker på kjøretøy kan virksomheter overvåke sjåførers lokasjoner og statuser som gir detaljerte og verdifullte innsikter. GPS sporing blir også brukt av private personer som ønsker å holde øye med sine biler, båter og motorsykler.

GPS sporing barn og eldre: De fleste foredlere er bekymret for sine små skolebarn, eller noen har eldre slektninger med demens. En passende sporingsenhet som GPS klokke eller en enkel sporingsbrikke gir ekstra sikkerhet for å holde øye med barna og eldre. Ved å bruke digitale kart på smarttelefonen kan familie og venner bruke en sporingsenhet for å få oversikt over sine nærmeste. Dette har faktisk hjulpet mange å komme seg i sikkerhet. Foreldre som er redde for sine barn er svært takknemlig for GPS klokke til barn. Det er ingen hemmelighet at enkelte bydeler har høy kriminalitet, og dersom det skulle skje noe så kan GPS sporing for barn øke sjansen for at barna kommer til rette igjen.

Det er ikke bare barn som kan ha nytte med GPS, særlig de eldre med demens har fordel med en gps tracker. Vi leser jo ofte i avisen av en eller annen forkommen eldre herre eller dame har gått seg bort eller ikke vet hvor de er. Hvis de derimot har en klokke med GPS kan deres nærmeste finne dem raskt igjen. Ved å kombinere avanserte programmer og GPS kan også svaksynte og blinde mennesker bruke denne informasjon til å ferdes i omgivelser uten en ledsager.

Hemmelig GPS sporing for person: Noen velger å overvåke en person, spesielt når det fins mistanke om utroskap. Når man har sterk mistanke om at sin bedre halvdel er mer enn bare venner med noen, da kunne det ha blitt praktisk å bruke en GPS sporer. Men dette kan krenke personvernet til den enkelte dersom sporing skjer i det skjulte.

Sporing av utstyr og verdisaker: Bedrifter må ofte holde øye med viktige og verdifulle utstyr. GPS sporing av utstyr har kommet langt de siste årene, noe som gjør det fullt mulig for å holde styr på eiendeler. Ting som kan spores er nesten ubegrensede. Noen av disse kan være:

 • Smykker
 • Forsendelser i transitt
 • Verdifulle bedriftsutstyr
 • Handelsvarer
 • Containere på lasteskip
 • Verdifulle kunstverk

Det fins to typer GPS sporingsenheter

 • Aktive GPS tracker: Denne typen av sporingsenheter sender informasjoner til ekstern server, hvor en spesial programvare behandler innkommende informasjoner. Sporingstjeneste gir mulighet for å se sporingsdata både via nettleser på PC og mobil app. Når man logger seg inn i sporingssystemet via PC nettleser eller mobil app, kan man se hvor kjøretøy, person eller utstyr befinner seg i nåværende tidspunkt, og hente ut rapport om steder hvor vedkommende person eller utstyr har vært, eller hvilke ruter vedkommende har kjørt. De fleste GPS-sporingsenheter i denne gruppen krever SIM-kort for å kunne kommunisere med mobilnettverket og formidle posisjonsdata til en bruker. Disse enhetene vil normalt ha innebygd GSM-modul. Denne typen kalles gjerne aktive GPS trackere, og må ha et sim-kort med inkludert datatrafikk, og de fleste GPS trackere med aktive sporing innebærer kostnader på mobilabonnement og sporingstjenester. Andre GPS-sporingsenheter fungerer uten SIM-kort ved å kommunisere via WiFi eller Bluetooth. Disse enhetene bruker en annen enhet for eksempel en smarttelefon eller nettbrett til å kommunisere med internett.
 • GPS logger: Det fins trackere på markedet som loggfører GPS data og lagrer informasjoner i sitt internt minnet. Sporingsdata kan lastes inn i en spesial programvare som gir mulighet til å analysere lokasjonene og rutene. Denne typen sporingsbrikke kalles gjerne passive GPS trackere eller GPS logger. De trenger ingen sim-kort, så er det en stor fordel i forhold til aktive sporingsenheter når det gjelder om fortløpende kostnader på abonnementer. Når det er sagt burde det også nevnet at passive GPS trackere ikke gir mulighet for lokasjonssporing i sanntid.

Er GPS trackere nøyaktige?

GPS-sporingsenheter kan være svært nøyaktige, avhengig av en rekke faktorer som kan påvirke signalmottaket. Under optimale forhold, kan en GPS tracker gi posisjonsnøyaktighet på opptil 5 meter eller mindre. Men det kan være flere faktorer som kan redusere nøyaktigheten for eksempel om at enheten befinner seg i et område med dårlig mobilnett, eller om at den befinner seg innendørs. Noen faktorer som kan redusere GPS nøyaktighet:

 • Fysiske hindringer: Tunneler, underjordiske garasjer, kjellerleiligheter med betong-vegger, store fjell, tett område med høye bygninger.
 • Feilberegninger: GPS senders programvare er ikke utviklet i henhold til spesifikasjonene.
 • Kunstig forstyrrelse: Jamming enheter som kan blokkere GPS signal.

Nøyaktigheten er bedre i åpne områder uten høye bygninger. Denne effekten er kjent som en "urban canyon". Når en GPS tracker er omgitt av store bygninger, blir satellitt signalet først blokkert, og deretter sprettet, hvor det til slutt mottas av enheten. Dette kan føre til feilberegninger.

Hva er varslinger fra GPS sporer?

GPS trackere er nyttige og effektive overvåkingsutstyr du trenger for å spore og overvåke tingene som betyr noe for deg. En modern GPS sporer gir detaljerte informasjoner om lokasjoner, tid, bevegelser, hastighet og mye mer. Selvfølgelig kan det være vanskelig å analysere alle disse dataene. Vår sporingsplattform har et velfungerende varslingssystemer, som kan sende deg viktige varslinger når situasjoner for eksempel hastighet over gitt fartsgrense oppstår. Varsel fungerer uten at du trenger å følge med trackeren hele tiden. Når du får et varsel-melding, kan du logge på sporingsappen eller nettsiden og undersøke situasjonen.

Forskjellige typer av varsler: Avhengig av GPS tracker du kjøper, tilbyr vi flere forskjellige varsling alternativer. Disse inkluderer:

 • Bevegelsesvarsler forteller deg når tracker starter å bevege seg.
 • Hastighetsvarsler forteller når tracker har en hastighet over gitt fartsgrense.
 • Geofence eller såkalte Geogjerde er et geografisk avgrenset område som settes opp. Du vil få varsel når GPS tracker forlater eller kommer inn i det avgrensete området.
 • Varsel ved fjerning når GPS brikke avkobles eller fjernes.
 • Varsel ved lavt batterinivå når enheten får lavt batterinivå.

Hvilken GPS tracker passer best til deg?

Hvilken type tracker du velger er avhengig av hva du skal overvåke. Hvis du trenger å spore en bil, er valget helt annerledes enn når du ønsker å spore en person. Mange som ønsker å kjøpe en aktiv GPS tracker kan bli usikker når det kommer til faste avgifter for sporingssystemet og mobilabonnement. Vi kan tilby en aktiv GPS tracker uten abonnement og uten noen kostnader for sporingssystem, men det må nevnes at alle aktive GPS trackere trenger sim-kort som innebærer faste utgifter. Hvis sanntid lokasjonssporing ikke er viktig for deg, kan du gjerne vurdere vår GPS logger.

Ting som du skal tenke på i forkant før du bestemmer deg for en sporingsbrikke

 • Batteritid: Hvis du velger en batteridrevet GPS tracker, må du sjekke batteritid hvor lenge batteriet holde på en lading? 24 timer? 7 dager? Eller ett år? Husk at du ikke kan forvente lang batteritid, hvis du ønsker en liten GPS tracker. Små sporingsbrikker har vesentlig mindre batteritid i forhold til de store.
 • Robusthet: Bør enheten være vanntett? Støtsikker? Hvis enhet kan bli utsatt for fuktighet og skitt, må du gå for mer robust og vanntett enhet.
 • Permanent strømforsyning: Har du mulighet å koble sporingsenheten til permanent strøm via en adapter eller kjøretøys batteri? Husk å sjekke hvilken volt kan kobles på enhet. De fleste enheter som har eget internt batteri, har 5V som inngangsspenning, så kan 5V USB-ladere og adaptere brukes til. Alle fast monterte GPS trackere kan fungere med kjøretøys batteri.
 • Størrelse og design: Hvor stor skal trackeren være? Skal den være skjult som denne skjulte GPS trackeren i billader. Skal den har magnet og kunne festes på metalloverflate?
 • Funksjoner: Hvilke funksjoner forventer du ha fra GPS-trackeren? Er det nok for deg å se aktuell lokasjon, eller trenger du å se historiske sporingsdata? Trenger du varselfunksjoner? Du må sjekke nøye hvilke funksjoner en GPS sporingsenhet tilbyr.

Når du skal ha GPS sporing til bil, båt eller motorsykkel, har du valget mellom batteridrevet og fastmontert via kjøretøys batteritilkobling. Det fins fordeler og ulemper på begge deler. Det er også spørsmål hvor mange kjøretøy du vil ha sporing på. I følgende går vi gjennom våre tilgjengelige GPS trackere. Noen av våre GPS trackere leveres med sporingstjenste via mobil app eller PC nettleser.

Vanntett GPS tracker med langt batteritid: Denne enheten er designet for sporing til utstyr og kjøretøy, og har kraftig internt batteri på 30 dagers batteritid ved 2 timers bruk hver dag, og er bygget vanntett og robust som tåler de meste. I tillegg støtter det 4G mobilnettet.

 • Kraftig magnet: Enheten har sterk magnet som lar enheten feste på metalloverflate. Dette gir mulighet til å installere trackeren på utside av bil.
 • Varsel på SMS: Mulighet å legge inn SOS-numre og sette opp varselfunksjonen slik at man får varsel på SMS når disse situasjonene oppstår: hastighet over gitt fartsgrense, Geo-fence, fjerning fra metalloverflate, åpne enhetens dekselet, kraftig støt, lavt batterinivå.
 • SIM-kart: Enheten trenger et standard sim-kort med minst 30MB i datatrafikk i måned.

Vanntett GPS tracker til bil

Fastmontert GPS tracker: Dette er en liten sporingsbrikke som kobles til permanent strømforsyning mellom 9V og 36V, dermed kan den tilkobles på alle typer av bilers batterier inkludert lastebiler. Fordelen er den permanente strømforsyningen, noe som holder enheten i drift permanent. Den andre fordelen er oversikt over tenning status på motoren, mens batteridrevet typer ikke kan det. Denne typen passer godt til folk som har kunnskap hvordan trackeren kobles på bils batteri.

 • Varselfunksjon: Opptil 3 mobilnumre kan legges inn for å få varsel på SMS, når disse situasjoner oppstår: hastighet over gitt fartsgrense, batteri-frakobling, Geo-fence, kraftig akselerasjon, kraftig bremsing, kraftig sving, kollisjon.
 • SIM-kort: Enheten trenger et mikro sim-kort med datatrafikk for minst 30MB per måned.

Liten GPS tracker til bil

GPS tracker til motorsykkel: Dette er utviklet for MC sporing. Sporingsbrikken er robust og vanntett, og må kobles til motorsykkels batteri. Den trenger standard sim-kort med minst 30MB i datatrafikk per måned. Det følger alle nødvendige ledninger som trenges for batteritilkobling. Den støtter varselfunksjoner som er angitt for den sistnevnte fastmonterte GPS trackeren til bil, og i tillegg kan sende varsel når motorsykkel beveger seg.

GPS tracker til motorsykkel

Skjult GPS tracker i billader: Dette er en spesiell flerfunksjonell GPS tracker som gir også mulighet for avlytting av bil. Selvsagt er hovedfunksjonen er GPS sporing, men den inneholder en skjult mikrofon, som lar deg høre når du ringer nummeret som hører til sim-kort. Den er forkledd som en billader kobles inn på sigarettenner uttaket i bil. Den ser ut som en hvilken som hest billader, og fungerer også som en velfungerende mobillader. Hvis du er på jakt etter en diskre GPS tracker til bil, er dette det beste valget. På overflaten ser man ingen lys, og det er ingen ting som kan vekke oppsikt. Strømforsyning kommer fra uttaket, så den vil fungere kun når bil er på. GPS trackeren har også en skjult nødhjelps knapp (SOS), som ringer deg opp, når den trykkes.

 • Varselfunksjon: Geo-fense, hastighet over gitt fartsgrense, plugges ut fra sigarettenner uttak, nødhjelps knappen trykkes.
 • Avlytting: Man kan sette opp trackeren i avlyttingsmodus, så kan man høre når man ringe til trackeren. Den har også lyd-sensor som kan detektere lyd slik at den ringer deg opp, når det er lyd i bil.
 • Sim-kort: Støtter nano-sim kort, og krever minst 30MB i datatrafikk per måned. For avlytting må et mobiltelefon sim-kort brukes. Data sim-kort fungerer ikke for avlytting.

Skjult GPS tracker til bil

Enkel GPS tracker modell GPT11: Vi i SpyShop anbefaler denne GPS sporingsenhet for din bil eller båt, hvis du ikke trenger detaljerte historiske sporingsdata, samtidig ønsker en enkel og bra sporingsutstyr. Trackeren kan betjenes både via SMS og app på mobil eller nettleser på PC. Den er veldig enkel i bruk. Man ringer til nummer som hører til sim-kortet, så sender trackeren en SMS med en link til google map kart hvor man får se lokasjon på kart.

Fordelen med denne sporingsbrikke er gratis bruk av sporingstjeneste via app eller nettleser. Utenom abonnement på sim-kort er det ingen avgift relatert til sporingstjenesten. Den støtter vanlige varselfunksjoner som Geo-fence, hastighet og nødhjelps varsel (SOS). Den har eget oppladbart batteri med 80 timers batteritid i standby på en lading. Enheten kan kobles til 5V billader eller passende lader i båt. Husk at denne er ikke vanntett, så må du sørge for ekstra beskyttelse, hvis den blir brukt i omgivelse hvor den kan bli utsatt av vannsprut eller høy fuktighet.

Enkel GPS tracker

Mini GPS sporingsbrikke: Dette er en liten GPS tracker med mikrofon for avlytting. Den kan brukes både på person og bil. Den gir både nøyaktig lokasjonssporing i sanntid, oversikt over historiske lokasjoner og mulighet for direkte avlytting. Når det gjelder varselfunksjoner, gir den kun varsel på lavt batterinivå. Vi mener at denne passer bedre til sporing på personer eller verdisaker, siden GPS enheten har ikke varselfunksjoner som er typisk for GPS sporing bil. Men den kan vel brukes i bil dersom du ikke er interessert på avanserte varselfunksjoner. GPS trackeren støtter mikro sim-kort, og krever minst 30MB i datatrafikk per måned. For avlytting må du bruke vanlig tale sim-kort og ikke data sim.

Liten GPS tracker til person og eldre

Anmerkning til avlytting-funksjon: Noen av de ovennevnte modellene gir mulighet for avlytting, men det bør nevnes at disse GPS sporing enhetene er laget først og fremt for lokasjonssporing. Avlytting er en tilleggsfunksjon som ikke kan sammenlignes med fullverdige avlyttingsutstyr. Hvis du er mer interessert i utstyr for avlytting, kan du sjekke vårt produkts sortiment innen avlyttingsutstyr.

GPS logger: Dette er en passive GPS tracker, siden enheten lagrer GPS lokasjoner på sitt internt minne, og dermed trenger den ingen sim-kort. Den store fordelen med denne GPS sporingsenhet er ingen faste avgifter. Det er bare engangskostnad kun produktprisen. Ulempen er at du ikke har mulighet å se lokasjon i sanntid. Du kan hente ut sporingsdata via Google Earth programvaren når enheten kobles til datamaskin. Sporingsdata inneholder informasjoner om ruter og dato/klokkeslett. Gjennom Google Earth programvare kan du lage oversiktlige rapporter som kan brukes for elektronisk kjørebok.

GPS tracker uten sim

Bedrifter som er pålagt å føre kjørebok, kan bil utsatt av høye kostnader på grunn av faste avgifter ved bruk av aktive GPS sporingsenheter. Denne GPS loggeren kan gi en indirekte framgangsmåte for å få det som trengs for å ha godkjent kjørebok på plass. Dersom du vil undersøke ytterlige om at denne enheten gir funksjoner som trengs for ditt behov på elektronisk kjørebok, kan du ta kontakt med oss, så vi kan sende deg en eksempel på sporingsdata som du kan sjekke det i Google Earth programvaren.

Lovbestemmelse om GPS sporing

Lovbestemmelsene for GPS-sporing kan variere fra land til land, men det er generelt sett noen fellestrekk som gjelder for mange land. I mange land er det lov å bruke GPS-sporingsenheter for å spore kjøretøy eller eiendeler som man eier eller har ansvaret for, men det kan være begrensninger på hvordan dataene kan brukes og hvem som kan ha tilgang til dem. Det kan for eksempel være krav om å informere personene som blir sporet, eller å ha samtykke fra dem.

Det er ofte strengere regler for å spore personer, som kan krever at man har samtykke fra den personen. Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan være regler for hvordan GPS-sporingsdata skal lagres og beskyttes, og krav om å etterkomme personvernloven.

Som nevnet ovenfor er det helt lovlig å installere en GPS tracker på et kjøretøy eller utstyr du eier og bruker selv. Men ved å bruke en GPS sender på en person eller andres kjøretøy, må du ha samtykke fra vedkommende. Dette gjelder også virksomheter som bruker sporingsenheter på sine kjøretøy. De skal be om samtykke fra brukerne. Arbeidsgivere må sørge for at sine sporingsløsninger brukes bare til forretningsrelaterte formål. Virksomheter må vær tydelig og åpen hvordan GPS-sporingsdata brukes til.

Alltid sjekk lovlige bruksområder før du bruker GPS tracker uansett i privat eller i næring.