Dersom du planlegger å gjøre opptak av en samtale, enten det er i et personlig møte eller en telefonsamtale, er det avgjørende å være klar over hva som er tillatt og hva som er ulovlig. Denne guiden vil gi deg en oversikt over reglene og teknikkene du kan bruke for å ta opp en samtale på en lovlig måte.

Er det lov å ta opp samtaler?

I Norge er det lov å ta opp samtaler under visse omstendigheter. Generelt sett er det lov å ta opp en samtale så lenge én av partene i samtalen er klar over og samtykker til opptaket. Dette betyr at du kan ta opp en samtale der du selv deltar i, uten nødvendigvis å informere de andre partene.

Imidlertid er det noen begrensninger og unntak:

 • Det er ulovlig å ta opp en samtale der du ikke selv er en aktiv deltaker. Dette kan betraktes som avlytting og kan være straffbart.
 • Selv om du er deltar i samtale, kan bruk av opptakene i visse situasjoner være i strid med personvernlovgivningen. Hensynet til personvernet for de som er involvert i samtalen er viktig, og det kan være restriksjoner på hvordan opptakene kan deles, lagres eller brukes.

Det er viktig å merke seg at lovgivningen og reglene rundt opptak av samtaler kan variere. Hvis du er usikker på reglene i din situasjon, anbefales det å søke juridisk veiledning.

 • Delta aktivt i samtalen: Forsikre deg om at du er en engasjert part i samtalen du har tenkt å gjøre opptak av.
 • Innhent samtykke (frivillig, men anbefales): Selv om det ikke er et lovkrav, kan det være lurt å informere andre deltagere om at du tar opp samtalen og få deres tillatelse. Dette kan bidra til å forhindre eventuelle konflikter og misforståelser i ettertid. Du kan varsle personen i starten av samtalen ved å si noe som: "Jeg vil gjerne informere deg om at jeg tar opp denne samtalen. Er det i orden for deg?" Hvis personen ikke ønsker å bli tatt opp, bør du respektere dette og stoppe opptaket.
 • Oppbevar og sikre opptaket: Når du har gjort opptak av samtalen, lagrer du det på en trygg og beskyttet måte. Sørg for at opptaket ikke blir tilgjengelig for uvedkommende og fjern det når det ikke lenger er behov for det.

Lydopptak uten samtykke

Å ta opp samtaler uten samtykke er et emne som har blitt stadig mer relevant i en tid med teknologisk fremgang. Men det er viktig å forstå de juridiske rammer som omgir dette. I Norge er det generelt tillatt å ta opp samtaler du deltar i uten å informere den andre parten. Dette betyr at lydopptak uten samtykke fra den andre samtalepartneren er innenfor lovens rammer. Men det er begrensninger og unntak knyttet til personvern og datahåndteringslover.

Situasjonen blir mer komplisert når du prøver å ta opp en samtale mellom to andre personer uten deres kunnskap. Uten uttrykkelig samtykke kan dette bli sett på som ulovlig. I tillegg er det begrensninger på hvordan du kan bruke eller distribuere et lovlig tatt opp lydopptak.

Kan man bruke opptak av samtaler som bevis i retten?

Opptak av samtaler kan potensielt brukes som bevis i retten, avhengig av omstendighetene og måten opptaket ble innhentet på. Hvis opptaket ble innhentet på lovlig måte der du selv er en av deltakerne i samtalen, kan det i noen tilfeller brukes som bevis. Imidlertid, hvis opptaket ble innhentet ulovlig, for eksempel gjennom ulovlig avlytting av en samtale der du ikke var deltaker, vil det sannsynligvis ikke bli akseptert som bevis i retten.

Det er viktig å merke seg at selv om et opptak kan være lovlig innhentet og potensielt brukes som bevis, vil det være opp til dommeren å avgjøre vekt og relevans av beviset i forbindelse med saken. Det finnes ingen garanti for at et opptak av en samtale automatisk vil bli akseptert som avgjørende bevis. For å sikre at du overholder loven og beskytter dine rettigheter, kan det være lurt å konsultere en advokat for å få råd om bruk av opptak som bevis i din spesifikke sak.

Utstyr til lydopptak av samtaler

For å ta opp samtaler i et fysisk møte, kan du bruke en rekke opptaksutstyr avhengig av dine behov, budsjett og situasjon. Her er noen av de vanligste opptaksenhetene som brukes til å ta opp samtaler i fysiske møter:

Digital diktafon

En digital diktafon er en bærbar enhet som er designet spesifikt for å ta opp lyd. Disse enhetene kommer i forskjellige prisklasser og med ulike funksjoner, inkludert opptak i høy kvalitet, støydemping og enkel overføring av opptak til en datamaskin. Eksempler på digitale diktafoner inkluderer for eksempel D30A lydopptaker med lydsender eller Esonic MR-250.

Smarttelefon med diktafon-app

De fleste smarttelefoner har innebygde mikrofoner som kan brukes til å ta opp lyd. Du kan laste ned en diktafon-app (som for eksempel Taleopptaker, Parrot) for å ta opp samtaler under et møte. Det er viktig å merke seg at kvaliteten på opptaket kan variere avhengig av telefonens mikrofon og appen du bruker.

Skjult lydopptaker

En skjult lydopptaker, også kjent som en spion lydopptaker eller skjult mikrofon, er en enhet som er designet for å ta opp lyd uten at personene som blir tatt opp, er klar over det. Disse opptakerne er ofte små og kamuflert for å ligne på vanlige gjenstander, som for eksempel en kulepenn, USB-minnepinne eller en powerbank. Skjulte lydopptakere brukes ofte i situasjoner der det er nødvendig å samle bevis, overvåke samtaler eller aktiviteter uten å vekke mistanke. Det er viktig å merke seg at bruk av skjulte lydopptakere kan være ulovlig i mange situasjoner, og det er viktig å overholde lover og personvernregler før du bruker en skjult lydopptaker. Skjulte lydopptakere kan variere i funksjoner, kapasiteter og batteritid:

Batteritid

Batteritid er en kritisk faktor for skjulte lydopptakere, spesielt når det gjelder å sørge for at opptakeren fungerer over lengre perioder. De fleste skjulte lydopptakere bruker oppladbare batterier. La oss se nærmere på noen aspekter vedrørende batteritiden på skjulte lydopptakere med oppladbare batterier:

Kapasitet: Oppladbare batterier i lydopptakere kommer i forskjellige kapasiteter, som måles i milliamperetimer (mAh). Høyere kapasitet betyr vanligvis lengre batterilevetid, men det kan også føre til større og tyngre enheter. Typisk kan skjulte lydopptakere ha batterilevetid som varierer fra noen få timer til flere dager, avhengig av batterikapasiteten og hvordan de brukes.

Stemmeaktivering (VOX): Lydaktivert opptak er en funksjon som finnes på mange skjulte lydopptakere. VOX-funksjonen gjør at opptakeren automatisk starter opptak når den oppdager lyd eller stemmer og stopper opptak når lyden eller stemmene opphører. Dette er spesielt nyttig for skjulte lydopptakere, ettersom det hjelper med å spare både batteritid og lagringsplass. Her er noen fordeler med stemmeaktivering på skjulte lydopptakere:

 • Effektiv bruk av lagringsplass: Siden VOX-funksjonen kun aktiverer opptak når det er lyd, lagres ikke lange perioder med stillhet. Dette kan redusere størrelsen på lydfilene og spare lagringsplass, noe som gjør det mulig å ta opp flere viktige samtaler.
 • Lengre batteritid: VOX-funksjonen bidrar også til å spare batteri, da opptakeren bare bruker strøm når den faktisk tar opp lyd. Dette kan forlenge batterilevetiden betydelig, noe som er viktig for skjulte lydopptakere, spesielt når det er begrenset tilgang til lading eller enheten er plassert på et utilgjengelig sted.
 • Enklere gjennomgang av opptak: Når du bruker stemmeaktivering, blir det færre lydfiler med unødvendige eller irrelevante opptak. Dette gjør det enklere og raskere å finne og gjennomgå viktige opptak, ettersom du ikke trenger å lytte gjennom lange perioder med stillhet.
 • Diskresjon: Ved å bruke VOX-funksjonen kan du minimere risikoen for at lydopptakeren blir oppdaget. Siden opptakeren bare aktiveres når det er lyd, er det mindre sannsynlig at enheten blir oppdaget gjennom unormal oppførsel.

For å få mest mulig ut av stemmeaktivering på en skjult lydopptaker, bør du:

 • Velg en enhet med høy følsomhet og justerbar VOX-terskel, slik at opptakeren nøyaktig kan oppdage og ta opp de ønskede lydene eller stemmene.
 • Test VOX-funksjonen i ulike miljøer og situasjoner for å sikre at den fungerer som forventet og juster innstillingene etter behov.
 • Vær oppmerksom på at VOX-funksjonen kan føre til at opptakeren "klipper" lydopptak av samtaler hvis lyden blir for lav under samtale. I slike tilfeller kan det være nødvendig å justere innstillingene eller bruke manuell opptak i stedet

Opptakskvalitet

Noen enheter kan ta opp i høyere kvalitet og har bedre støydemping enn andre. Kvalitet på en lydopptaker refererer til hvor godt lyden som tas opp, gjengir originalkilden og hvor klart og tydelig den er. Opptakskvaliteten på en lydopptaker kan påvirkes av flere faktorer, inkludert mikrofonteknologi, opptaksformat, bitrate, sampling rate og støydemping. Her er en nærmere titt på noen av disse faktorene:

 • Mikrofonteknologi: Mikrofonen er en av de viktigste komponentene i en lydopptaker, da den er ansvarlig for å fange opp lydbølgene og konvertere dem til elektriske signaler. Kvaliteten på mikrofonen kan ha stor innvirkning på opptakskvaliteten. Mikrofoner med høy kvalitet vil kunne fange opp et bredere spekter av frekvenser og ha en bedre følsomhet, noe som resulterer i mer nøyaktige og klare opptak.
 • Opptaksformat: Lydopptakere støtter vanligvis flere opptaksformater, som WAV, MP3, og FLAC. WAV er et ukomprimert format som gir høyest mulig lydkvalitet, men det krever også mer lagringsplass. MP3 og FLAC er komprimerte formater som tar mindre plass, men de kan ha litt lavere lydkvalitet, spesielt ved lavere bitrater. Valg av opptaksformat kan påvirke både kvaliteten og størrelsen på lydfilene.
 • Bitrate og sampling rate: Bitrate og sampling rate er to viktige parametere som påvirker opptakskvaliteten. Bitrate refererer til mengden data som brukes til å representere lyden per sekund og måles vanligvis i kilobits per sekund (kbps). Høyere bitrate gir bedre lydkvalitet, men krever mer lagringsplass. Sampling rate refererer til antall ganger lydsignalet samples per sekund og måles i hertz (Hz) eller kilohertz (kHz). En høyere sampling rate gir en mer nøyaktig gjengivelse av lyden og et bredere frekvensområde, men krever også mer lagringsplass.
 • Støydemping: Støydemping kan forbedre opptakskvaliteten ved å redusere eller filtrere uønsket bakgrunnsstøy. Dette kan være spesielt viktig i situasjoner med mye bakgrunnsstøy, som for eksempel i offentlige rom, trafikkerte gater eller møter med mange mennesker.

Lagringskapasitet

Skjulte opptakere har forskjellige lagringskapasiteter, noe som påvirker hvor lenge de kan spille inn lyd. Lagringskapasitet på lydopptakere refererer til mengden data eller hvor mange lydfiler enheten kan lagre. Lagringskapasiteten er viktig fordi den bestemmer hvor lenge du kan ta opp kontinuerlig og hvor mange opptak du kan lagre før du må overføre eller slette filer. Faktorer som påvirker lagringskapasiteten på en lydopptaker inkluderer:

 • Intern lagring: Noen lydopptakere har innebygd intern lagring, vanligvis målt i gigabyte (GB). Intern lagring er praktisk fordi du ikke trenger å kjøpe et separat minnekort. Men når den interne lagringen er full, må du overføre eller slette filer for å frigjøre plass. Mengden lagringsplass som kreves, avhenger også av hvor lenge du planlegger å ta opp. Lengre opptak krever mer lagringsplass. Husk at for kontinuerlige opptak kan batterilevetiden på enheten også være en begrensning.
 • Minnekortstøtte: Mange skjulte lydopptakere støtter bruk av minnekort, som micro SD-kort. Minnekort kommer i forskjellige kapasiteter, fra noen få GB til flere hundre GB. Større minnekort gir mer lagringsplass. Sjekk hvilke minnekorttyper og størrelser som er kompatible med lydopptakeren før du kjøper.

Ladetid og lading

Oppladbare batterier må lades regelmessig for å sikre at enheten fungerer som den skal. Ladetiden kan variere avhengig av batterikapasiteten og laderens ytelse. De fleste skjulte lydopptakere kan lades via en USB-kabel, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet når det gjelder lading.

Opptak av telefonsamtaler

For å ta opp en telefonsamtale, er det flere alternativer for opptaksutstyr som du kan bruke, avhengig av dine preferanser. Her er noen av de mest populære metodene for å ta opp telefonsamtaler:

Dedikerte telefonsamtaleopptakere

Dette er fysiske eksterne enheter som kobles til telefonen din via Bluetooth, eller en annen tilkoblingsmetode. Eksempler på slike enheter inkluderer Esonic BR-25 som trådløs headset eller Esonic BR-20. Hvis du ønsker å ta opp telefonsamtale på en fasttelefon, kan du bruke en digital lydopptaker med en telefonadapter. Adapteren kobles til lydopptakeren og telefonen, og lar deg ta opp samtalen direkte til lydopptakeren. 

VoIP-tjenester med opptaksfunksjon

Hvis du bruker en VoIP-tjeneste (Voice over Internet Protocol) som Skype, Google Meet eller Microsoft Teams for å ringe, kan disse tjenestene ha innebygde opptaksfunksjoner som lar deg ta opp samtaler direkte fra programvaren. Google Meet og Microsoft Teams er designet for videokonferanser og møter. Når du bruker Google Meet til å ta opp en samtale, blir opptaket lagret i Google Drive-kontoen til møtearrangøren. Når du tar opp et møte i Microsoft Teams, blir opptaket lagret i Microsoft Stream, som er en video-tjeneste inkludert i Microsoft 365-pakken.

Vær oppmerksom på at tilgang til og lagring av møteopptak kan variere avhengig av organisasjonens retningslinjer og innstillinger. Administratorer kan begrense tilgangen til opptakene og tilpasse lagringsplass og varighet for oppbevaring av opptakene.

Smarttelefon-apper

Det finnes noen apper tilgjengelig for både Android og iOS som for eksempel ACR Call Recorder eller Callapp. Men de fleste apper for telefonsamtaleopptak er berørt av den nye opptakspolicy på nye utgaver av Android og iPhone telefoner slik at de fleste sånne apper fungerer ikke som de skal.

Når du velger riktig opptaksutstyr for å ta opp telefonsamtaler, bør du vurdere følgende faktorer:

 • Kompatibilitet: Sørg for at utstyret eller appen er kompatibel med telefonen din.
 • Lydkvalitet: Velg en løsning som gir god lydkvalitet for opptakene.
 • Brukervennlighet: Enkelhet og brukervennlighet er viktig, spesielt hvis du trenger å starte og stoppe opptaket raskt.
 • Lagringskapasitet: Sjekk hvor mye lagringsplass som kreves for opptakene og om det er mulig å overføre opptakene til en datamaskin eller annen lagringsenhet.

Oppsummering

Det finnes mange forskjellige utstyr til samtaleopptak på marketed. Det er viktig å være klar over i hvilke situasjoner og for hvilke formål du skal gjøre opptak av samtaler. Valget av riktig lydopptaker er avhengig av bl.a. hvor lenge opptaket skal vare og hvor lenge batteritid du tenker på. Husk å bli kjent godt med lovbestemmelser rund opptak av samtale før du foretar noen opptak.