Dirking av låser er en teknikk som kan brukes til å åpne en lås uten å bruke riktig nøkkel. Dirking involverer vanligvis bruk av spesielle verktøy, som dirkepinner og spennepinner, for å manipulere låsesylinderen og frigjøre låsen. Låser består av en rekke pinner som er plassert i en sylinder inne i låsen. Når riktig nøkkel settes inn i låsen, vil pinnene løftes opp på riktig måte og frigjøre låsen. Ved å bruke dirkepinner og spennepinner på riktig måte, kan man manipulere pinnene og frigjøre låsen uten å ha riktig nøkkel.

Dirking av låser kan brukes til både mekaniske og elektroniske låser, men noen typer låser er mer motstandsdyktige mot dirking enn andre. Det er viktig å merke seg at dirking av låser kan være ulovlig hvis du prøver å åpne en lås uten eierens tillatelse.

For å åpne en lås uten nøkkel, trenger man kunnskap på låsdirking og passende dirkesett. Låsdrirking er for mange en hobby, og er en nyttig ferdighet, hvis man mister eller glemmer nøklene. Med ferdighet og noen enkle dirkesett og litt tålmodighet kan du åpne omtrent hvilken som helst lås. Man kan kjøpe dirkeutstyr på en spyshop.

Hva er dirkesett?

Et dirkesett er et sett med verktøy som brukes til å dirke opp låser. Dirkesett består av dirkepinne og spennepinne. Spennepinnen brukes til å holde låsen i åpen posisjon, mens dirkepinnen brukes til å manipulere låsesylinderen og frigjøre låsen. Dirkepinner kommer i forskjellige størrelser og former for å passe til forskjellige typer låser.

Antallet dirkepinner i et dirkesett kan variere avhengig av settet. Noen dirkesett kan inneholde bare noen få dirkepinner, mens andre kan inneholde mange forskjellige størrelser og former på dirkepinner for å kunne åpne ulike typer låser. Generelt vil et dirkesett inneholde flere forskjellige dirkepinner som er designet for å passe til ulike størrelser og former av låser. Noen dirkesett kan også inneholde andre verktøy som en krok, en tang eller en nøkkeluttrekker for å hjelpe til med å åpne låsen.

En nøkkeluttrekker, også kjent som en nøkkel-ekstraktor, er et verktøy som brukes til å fjerne en ødelagt nøkkel fra en lås. Når en nøkkel brekker av i en lås, kan det være vanskelig å få ut restene av nøkkelen og å låse opp døren eller annet låst utstyr. En nøkkeluttrekker er et verktøy som er spesielt designet for å løse dette problemet. Verktøyet har vanligvis en krok eller en tang som kan settes inn i låsen og brukes til å trekke ut den ødelagte nøkkelen. En krok er en tynn pinne laget av metall som vanligvis har en bøyd ende som kan brukes til å manøvrere og manipulere låsekammeret i en lås.

Klargjøring av en lås for dirking

Sjekk tilstanden til låsen: Du kan ikke dirke opp ødelagte eller rustne låser uansett hvor dyktig du er på låsdirking. Derfor skal du unersøke tilstanden til låsen før du prøver å åpne låsen ved bruk av dirkeutstyr. men rustne låser kan repareres via påføring av et passende smøremoddel.

Hvilket dirkeutstyr trenger du?

Hvert dirkesett må inneholde vinkler og minst to forskjellige typer dirkeblader såkalt "Pick" og "Rake". De fleste dirkesett inneholder flere dirker på hver av disse to typene. Du bør også ha et passende smøremiddel for låser. Man bruker rake eller pick for å flytte opp pinnene for at sylinderen kan roterer seg i pluggen.  

  • Vinkler eller vrider er et tynt metall med L-form eller Z-form hvor den diagonale delen til Z-formen er rett. Den korte delen settes inn i pluggen til lås (delen av låsen som roterer seg) for å påføre trykk i korrekt retning for å vri sylinderen i pluggen.

  • "Pick" er en type dirkeblade med et håndtak. Pick har en bue på toppen av sitt blade. Denne buen på toppen kan løfte opp pinnene som holder sylinderen i pluggen på plass. Picken kan flytte opp hver pinne om gangen. 

  • "Rake" er også en type dirkeblade med håndtak som "Pick", men Rake har ikke bue på toppen av sitt blade. Rake har tenner som ligner på tennene til en vanlig nøkkel. Noen rake kan ha trekantet spiss på enden. Raken kan flytte opp pinnene samtidig.

Dirkesett

Indre mekanisme til lås

Pluggen av en lås inneholder en roterende sylinder som er låst via flere pinner som forhindrer sylinderen å roteres. Når nøkkel puttes inn i pluggen, løfter tennene til nøkkelen de fjærbelastede pinnene. Hver låsepinne har en nøkkelpinne og en drivepinne. Når hvert sett av nøkkel- og drivpinner er på den samme linjen, kan sylinderen roterer seg å åpne låsen. Du vil ikke kunne se innsiden av en ekt lås når du dirker, så er det viktig å øve med forskjellige gjennomsiktige treningslåser for å få et mentalt bilde av mekanismen av pinnene. Forskjellige låser har forskjellige antall pinner. Hengelåser har ofte 3 eller 5 pinner, mens dørlåser har mellom 5 og 8 pinner. Dørlåser som har mer pinner, er de vanskeligere å dirkes opp.

Indre deler i en hengelås

Dirking på hengelås ved bruk av "Pick"

Alle pinnene skal flyttes opp på riktig høyde slik at alle linjer mellom nøkkel- og drivpinner lager en rett linje. Når pinnene flyttes opp, frigjøre de sylinderne. Man putter inne et dirkeblade og en vrider samtidig i pluggen. Dirkebladet flytter pinnene opp mens man trykker på vrideren i korrekt retning. Hvis pinnene er flyttet opp korrekt, kan man vri vrideren for å rotere sylinderen, så blir hengelåsen åpnet. Man putter inn vrideren i toppen eller bunnen av pluggen, og fører en lett trykk på vrideren. Når en pinne er oppe, vil trykkspenningen fra vrideren forhindrer at pinnen faller ned. Man bruker en Pick eller Rake for å løfte opp pinnene mens man trykker vrideren i retningen hvor sylinderen i pluggen roterer seg akkurat som en vanlig nøkkel gjøre det.

Finn ut retningen hvilken retning nøkkel roterer seg for å åpne lås. Sett inn vrider i toppen aller bunnen av pluggen til låsen. Vri vrideren forsiktig til høyre eller venstre. Pluggen vil roteres den ene veien litt mer enn den andre. Dette er retningen nøkkelen dreier. Det er lurt å bruke bare en finger for å påføre litt trykk på vrideren.

Undersøk status av pinnene. Putt inn et dirkeblade i pluggen, slik at du får kjenne omrisset av pinnene. Trykk inn og dra ut dirkebladet om du kjenner at at pinnene kan flyttes opp, og pluggen kan roterer litt. Ved å bruke økende trykk på en enkelt pinne, kan du teste motstanden til pinnefjærene. Noen kan være stivere enn andre og krever mer trykk. Generelt sett er den indre funksjonen til låser relativt enkel. Ikke påfør altfor mye trykk på dirkebladet og vrideren for å forhindre skade på pinnene.

Vri vrideren mens du flytter pinnene opp om at pluggen roterer. Slipp trykket på vrideren, så gjenta denne prosessen noen ganger. Målet er å få en følelse av tettheten til pluggen, og kjenne posisjonen der pinnene binder seg inn i låsemekanismen.

Identifisere pinnen som binder. Påfør forsiktig trykk på vrideren, og sett inn en pick i pluggen. Løft opp pinnene mens du påfører trykk på vrideren. Slipp trykket, og forsett dette til du identifiserer en pinne som binder (motstår) mer enn andre når vrideren er under trykk. Dette er den første bindende pinne.

Flytte pinnen en om gangen. Mens man holder trykk på vrideren, løfter man opp den første bindende pinnen, så løfter man opp andre pinnene etter hvert. Man vil kjenne at pluggen begynne å gi seg, og roterer seg komplett til slutt når alle pinnene ble flyttet opp. Vær oppmerksom på at du ikke påfører for mye trykk på vrideren, ellers pluggen setter seg fast. I dette tilfellet må du avlaste trykket for å tilbakestille pinnene og starte på nytt.

Låsdirking på hengeløs ved bruk av "Rake"

På samme måte som du vanligvis ville ha gjort via "Pick", skal du en følelse av pluggen med vrideren. Sett dirkebladet av typen "Rake" inn i pluggen og kjenn lett på posisjonen til pinnene. Dirketeknikk via Rake er lettere for de som ikke har mye erafring med dirking, mens kyndige personer foretrekker Pick-teknikk, fordi det er enkelst for de med litt erfaring med å flytte opp pinenen en etter en.

Putt inn en Rake i pluggen og før litt trykk på vrideren. Trykk Rak-en opp i pluggen og dra ut Raken . Når man drar ut raken, må raken være under trykk mot oppe. Raken må ha nok tenner for å kunne komme i kontakt med hver pinne.

Lytte til pinnene som faller ned. Raking trenger flere forsøk til det er vellykket. Lytt nøye når du avlaster trykket på vrideren. Lyden av pinner som faller indikerer at du bruker riktig trykk på vrideren.

Trekk raken frem og tilbake. Putt inn og dra ut raken mens vrideren er under trykk. Hvis pinnene vil ikke flytter seg opp, slipp trykket og start på nytt. Forsett dette til pluggen gir seg og roteres.

Anmerkning: Denne artikkelen er en introduksjon til låsdirking, og for de som har det som hobby, og ønsker å øve seg på å dirke opp låser. Dette skal ikke anses for profesjonell låsesmeds yrket. Når det gjelder lovbestemmelse rundt låsdirking, er det ikke egne lover rundt dette i skrivende stund i Norge. Men det er ulovlig når man bruker kunnskapen i ulovlige forhold hvor man kan staffes for. Merk at det er forbudt å eie dirkeutstyr i noen andre land, så informer deg før du tar noen dirkeutstyr med i utlandet. Det er ditt ansvar å bruke dirkeutstyr og kunnskapen innenfor lovlig bruksområdet.