I Norge er det strenge regler for bruk av kameraovervåkning både for bedrift og privat bruk, og hovedregelen er at personvernet alltid skal ivaretas. Bruk av overvåkning skal ha en tyngre veiende grunn enn personvernet for at man skal ha lov til å sette opp sikkerhetskamera i bedriftens lokaler. Dersom du vurderer å ta i bruk sikkerhetskameraer for å overvåke privat eiendom eller å sette opp kameraer i butikken for å forebygge tyveri, kan det være lurt å lese denne artikkelen først. Du kan også lese de gjeldende regler hos Dattilsynets nettsiden om kameraovervåking.

Lovlig kameraovervåkning

Når du skal sette opp overvåkingskameraer er du pliktig til å sette deg inn i gjeldende regler for overvåkning, men du trenger ikke melde fra til Datatilsynet før du setter opp kameraene. Du er derimot pliktig til å lage en skriftlig plan for bruk av kameraene, og kan deretter ikke vike fra denne planen ved å plassere kameraene andre steder, eller bruke opptakene til andre formål enn det som er skrevet ned i forkant. Dersom du skal montere falske kameraovervåkninger (dummy kamera), faller dette også under dette regelverket. Kameraovervåknings loven krver at all typer av kameraovervåking skal varsles. Dette kan skje gjennom skilting som viser tydlig at området er under overvåkning. Dette gjelder også for porttelfoner.

Kameraovervåkning hjemmet/hytta

I private hjem eller hytter er det mange som ønsker å sette opp kamera for å overvåke eiendommen, eller å ta i bruk droner for å filme spektakulære landskapsvideoer, men felles for disse er at det finnes flere lover og regler for hvordan man kan gjøre dette. Noen ønsker å sette opp kamera for å kunne oppklare eventuelle saker som involverer innbrudd eller andre kriminalsaker, mens andre har som intensjon å forebygge innbrudd. Noen føler de må sette opp overvåkning fordi naboen har gjort det samme. Hovedregelen er at alle har rett til å overvåke din private eiendom, men det er allikevel ikke fritt frem for å sette opp sikkerhetskamera hvor som helst.

Først og fremst er det kun tillatt å overvåke egen eiendom, altså må du se til at kameraet ikke får med seg noe av naboens eiendom eller offentlige områder. I tillegg skal alltid privatlivet ivaretas, og derfor må du i tillegg sørge for å ikke få med eventuelle utleiedeler i kamerabildet. Leietakerne har samme rettigheter til privatliv som naboer og forbigående har, og derfor skal disse ikke overvåkes selv om de bor på din eiendom. Dette gjelder også dersom du er grunneier, og det går offentlige stier gjennom din eiendom; folk på tur på disse stiene skal heller ikke overvåkes selv om de befinner seg på din eiendom. Du står altså fritt til å sette opp overvåkning på din private eiendom så lenge du ikke overtrer andres rett til privatliv. Porttelefon er også en form for lovlig overvåkning, da kameraene ikke er påslått med mindre de aktiveres av at noen ringer på hos deg.

Alle som bor i din husstand skal informeres om at det er satt opp overvåkning, og selv om du har informert dem om dette har du allikevel ikke rett til å publisere noe av innholdet når disse befinner seg i bilene uten deres samtykke. All deling av video både via sosiale medier og annen bruk av videomaterialet skal individuelt godkjenner av alle inkluderte parter. Dersom du ikke innhenter samtykke før publisering, vil du kunne bli straffet. Definisjonen på overvåkningskamera er at det er fastmontert og automatisk, noe som vil si at mobiltelefoner og håndholdte kameraer ikke går inn under denne kategorien.

Overvåkning av pleietrengende

Mange pårørende kjenner på behovet for å sette opp overvåkning av de eldre i familien som fortsatt bor hjemme. Dersom de er i stand til å gi eget samtykke, er det ikke lov for pårørende å sette opp kamera før den aktuelle personen har akseptert å bli overvåket; om vedkommende ikke er i stand til å gi sitt samtykke til dette er det lovlig for pårørende å sette opp sikkerhetskameraer for å følge med på den pleietrengende personen, og for å kunne kartlegge behovene hans/hennes. Her gjelder fortsatt reglene for overvåkning av privat eiendom, og kameraene kan kun fange opp beboerens egen bopel.

Det kan også dukke opp problemstillinger med sykepleiere og andre mennesker som er innom denne boligen for å gi pleie til beboeren, og her anbefales det å ha en dialog med de aktuelle personene, og informere om hva opptakene skal brukes til. Dersom det kun er opptak til privat bruk som ikke skal publiseres noe sted, har du lov til å ha kameraer i boligen uten å innhente samtykke fra de aktuelle sykepleierne, men dersom opptakene skal brukes utenom dette må samtykke innhentes.

Overvåkningskamera i borettslag

Når man i et sameie eller borettslag skal montere opp sikkerhetskameraer skal beboerne selv ytre ønske om å montere overvåkning, og det er viktig at en stor andel av beboerne har et sterkt ønske om å sette opp overvåkningskameraer før denne beslutningen tas. Det er ikke nok med at flertallet i styret eventuelt har stemt for å montere opp kameraer, det skal være et stort flertall av beboerne selv som ønsker dette.

Formålet med disse kameraene skal være å forebygge, forhindre og oppklare innbrudd og andre kriminalsaker; det er ikke tillatt å bruke slike sikkerhetskameraer til å sjekke at beboerne forholder seg til søppelsortering, regler i borettslaget og andre mindre viktige formål. Porttelefoner er tillatt å bruke uten innhenting av samtykke fordi kameraene ved porten ikke er på hele tiden, men kun når de aktiveres av at noen ringer på; det er dog viktig at dette kameraet kun dekker rett foran inngangsdøren, kun for å se hvem som ringer på og ikke noe mer.

Viltkamera og droner

I utgangspunktet er det ikke tillatt å overvåke offentlige områder, men dersom området ikke er en vesentlig del av det offentlige kan det allikevel tillates. Dette gjør det mulig å sette opp for eksempel viltkameraer som plasseres i utmark der det er lite sannsynlig at folk ferdes, og hensikten skal utelukkende være å fange bilder av dyreliv. Å filme med drone er også tillatt, men det er derimot ekstra regler for publisering av opptakene. Her skal man tre varsomt og sørge for at opptakene ikke krenker noens privatliv, og hente inn samtykke fra personene og grunneierne som eventuelt er involvert i dem.